USERMINDS AB

Userminds AB erbjuder kunskap och förståelse om användare. Klargör vad användaren vill ha, vem användaren är, hur användaren tänker, beter sig och tycker, en kunskap som sedan ligger till grund för produktens/tjänstens, nyttjande, behov och användarvänlighet.

Resultatet blir att produkten/tjänsten blir användbar direkt av nöjda användare samt att behov och förväntningar på produkten/tjänsten uppfylls. Produktens/tjänstens brister arbetas bort på ett tidigt stadium eftersom användaren hamnar i fokus. En väl genomtänkt produkt/tjänst med underliggande fakta om användaren blir mer ekonomisk, konkurrenskraftig och effektiv med ökad grund för nöjdare användare.  

1000affarsideer.se

Ökad användarvänlighet

Jag har fått äran att skriva en artikelserie på hemsidan 1000 affärsidéer. Artiklarna riktar sig till produktutvecklare för att ge dem stöd, tips och idéer i att ha med användaren i utvecklingsprocessen. 

Userminds AB roll är att hjälpa se produkten

”med en användares ögon”

Org.No: 559270-2301
Barken Storegrunds Gata 12
41761 Göteborg 

0701-166 177

© 2022

Userminds AB

0701-166 177

Org.No: 559270-2301
Barken Storegrunds Gata 12
41761 Göteborg